ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !


    
 


               На 21 септември 1903 година големият български интелектуалец, професор в Софийския университет и министър на Народното просвещение Иван Шишманов, в присъствието на видната столична общественост, на учители и ученици подписва нарочния акт за откриването на Втора мъжка гимназия. Софийският митрополит Партений освещава новото училище, а директорът Владимир Дякович отваря страниците на нова летописна книга в историята на българското образование. Началото е впечатляващо и амбициозно. Още в първите десетилетия на своето създаване училището се утвърждава в културния живот на столицата като

„знаменитата гимназия“, „малкия университет“, „българската Магнаура“.

            Този смисъл и дух приемникът

– 22 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ – изпълва със събитията на един достойно извървян път в превратностите на времето.

Уважаеми учители, скъпи ученици и родители,

Днес отбелязваме 110 години от създаването на нашето училище. Училище, в което се отразява предприемчивият дух на ХХ век – векът на интелектуалния скок в техниката и технологиите, векът на голямата промяна в социалните отношения, векът на глобализирането и отварянето за света. В изминалите години са съдбите на много випуски и поколения, отстоявали традициите на всеотдайната заслуга и безспорния авторитет, утвърдили почетно място в историята на българското образование. Нашето 22-ро, както всички го наричаме с любов и признателност, винаги е осигурявало солидна комплексна подготовка на своите възпитаници, предопределяща пътя им на изтъкнати и бележити учители и учени, поети и журналисти, юристи и политици, архитекти и инженери, актьори и музиканти - дейци на българската култура, с чиито имена светът е свързвал и свързва името на България.

Днес ние, учителите и учениците на 22 Средно общообразователно училище „Георги С. Раковски“, носим предизвикателствата на времето като вярност към нашите предшественици, за да ги продължим в най-доброто от себе си, за да бъдем част от бъдещата слава. Да посрещнем 110-тата годишнина с амбицията да съхраним и пренесем в новото хилядолетие авторитета на елитната гимназията, на националния първенец, на водещата в страната образователна институция! Да се поклоним пред паметта на тези, които с ума и сърцето си предначертаха нашето настояще на горди и достойни последователи!

С победните лъчи на истината свята
разпалващ негасим в душата плам
и честно служиш ти на родната просвета
о, мили наш, на знанието, храм!
...................................................

О, нека Господ теб, светилник във тъмата,
благослови за сияйна бъднина,
та в теб да крепнат умовете и сърцата
за славата на родната земя.

/ Панчо Павлов, марш на Втора мъжка гимназия /


ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПРАЗНИКА !        


Връчване на наградата "ПРОМЕТЕЯ" на
 
госпожа Емилия Михайлова от

 председателя на КНСБ
Днес (26.04.2013г) се състоя официалната церемония по връчването на наградата „Прометея” за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на хората. Наградата е учредена през 2008 година по идея на проф. д-р Желязко Христов и оттогава малката изразителна пластика, изработена от скулптора Красимир Трендафилов, се връчва на български фирми, които носят „факлата” на хуманизацията на условията на труд – утвърждават добрата практика и издигат името на български фирми в голямото европейско семейство. На Международния ден в памет на загиналите и пострадали при трудови злополуки КНСБ изготвя анализи, от които не следват много позитивни изводи за безопасните и здравословни условия на труд в българските предприятия, но мисията на КНСБ е да покаже и добрата страна на това, което се случва с българския бизнес. Подборът на наградените предприятия традиционно се осъществява с разработени обективни критерии за оценка и със съдействието на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Въпреки че всички от групата на номинираните предприятия имат своите постижения в безопасността и здравето при работа, единици са тези, които отговарят на почти всички критерии и са достойни за приза. Тази година това са: Столичното 22 СОУ, МБАЛ – Бургас и ЕВН България, които се откроиха и съответно получават приза на КНСБ „Прометея”. Наградите връчи президентът на КНСБ Пламен Димитров.
22 СОУ „Георги С. Раковски”, град София е едно от престижните училища в София. В училището има сключен колективен трудов договор, с многообхватен раздел за безопасни и здравословни условия на труд. Комитетът по условия на труд (КУТ) има утвърден план за конкретна целогодишна работа. Години наред тенденцията е за снижаване на трудовия травматизъм, като няма регистрирани трудови злополуки. Изградена е система за управление по безопасност и здраве при работа, системи на управление на качество и околна среда. В училището са направени много инвестиции за подобряване условията на труд, като ежегодно се обновява и материално-техническата база, част от която е и отличаващият се с функционалността си плувен басейн. Наградата бе връчена на Емилия Михайлова – директор на 22 СОУ „Георги С. Раковски”.
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТОТЪРЖЕСТВЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 110 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ГОСТУВАХА ЧЛ.-КОР. ПРОФ. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, ВАНЯ КАСТРЕВА - НАЧАЛНИК НА РИО, СОФИЯ - ГРАД