Влиза в сила закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)Обратно Публикувано от Системен администратор на 8.9.2016 г. в категория Новини Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 22 СОУ „Георги С. Раковски“ град София продължава дейността си като  22 СУ „Георги С. Раковски“ град София .