Ученици Ученици

На тази страница ще откриете списък на учебниците, по които се преподава в 22. СОУ. За да научите повече, изберете класа, който ви интересува.

Български език
Български език 8 клас  изд. "Булвест" 2000

Литература
Литература 8 клас  изд. "Булвест" 2000

Математика
Математика за 8 клас изд. Архимед авт: Здравка Паскалева и колектив

Английски език

Испански език
І чужд VІІІ г, д, е клас    Ескалера 1, Издателство "Елит ВС"
                                    Ескалера 2, Издателство "Елит ВС"
Учебниците за VІІІ клас се закупуват организирано от издателството, за да се ползва отстъпка и се доставят в училището


Информационни технологии
Даниела Иванова - за 8 а,б,в,г,д,е Информационни технологии за 8 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив

Йорданка Илиева - за 8 а,б,в,г,е Информационни технологии за 8 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив

Български език
за 9 а,б,в  Български език 9 клас  изд. "Булвест" 2000

за 9 г,д,е  Български език 9 клас  изд. "Просвета"

Литература
за 9 а,б,в  Литература 9 клас  изд. "Булвест" 2000

за 9 г,д,е  Литература 9 клас  изд. "Диоген"

Биология
А. Желязкова – за 9 г,д,е клас Биология и ЗО за 8 клас изд. "Азбуки-Просвета" авт: Р.Бостанджиев и колектив
Албена Петкова – Биология и ЗО на АЕ, Biology for the 9th class, изд. Гея Либрис  авт: Б. Пирьова, Светла Евтимова

Испански език
І чужд език            ІХ г, д, е клас        Ескалера 3, Издателство "Елит ВС"
Учебниците за ІХ клас се закупуват организирано от издателството, за да се ползва отстъпка и се доставят в училището
ІІ чужд език            Ескалера 1, Издателство "Елит ВС"
Учебниците за ІІ език се закупуват организирано от издателството, за да се ползва отстъпка и се доставят в училището

Английски език


Математика
Математика за 9 клас Първо равнище  изд. Архимед авт: Георги Паскалев и колектив

История
|В. Илиева – за 9 в,г,д,е клас „ История и цивилизация ",  Изд.Просвета, авт:  П. Павлов  и.колектив

Л. Иванова - за 9 а,б,в клас  „ История и цивилизация ", изд. Педагог авт: М. Джуров и колектив и уч. тетрадка към учебника

География
Диана Орманова – 

География
Нина Радева – за 9 г,д,е клас География и икономика за 8 клас изд. Булвест 2000 авт: Р. Пенин и колектив
Ася Рангелова – за 9 а,б,в клас География и икономика за 8 клас изд. Просвета авт: А. Димов и колектив

Химия
Химия и ООС 8 клас  изд. Булвест 2000 авт: Георги Нейков и колектив

Физика
Физика и астрономия за 8 клас  изд. Булвест 2000 авт: Максим Максимов

Немски език
Даниела Данкова – 

Информационни технологии

Данчо Христов - за 9 е Информационни технологии за 9 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив
Илияна Проданова - за 9 а,б,в,г,д Информационни технологии за 9 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив
Валя Младенова - за 9 а,б,в,г,д,е Информационни технологии за 9 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив

Информатика

Данчо Христов - за 9 е Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив
Илияна Проданова - за 9 а,б,в,г,д Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив
Валя Младенова - за 9 а,б,в,г,д,е Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив

Български език
за 10 а,в  Български език 10 клас  изд. "Просвета" 

за 10 б,г,д,е  Български език 10 клас  изд. "Просвета"

Литература
за 10 а,в  Литература 9 клас  изд. "Анубис"
за 10 б,г,д,е  Литература 9 клас  изд. "Диоген"

Биология
А. Желязкова – за 10 г,д,е клас Биология и ЗО за 9 клас(ЗП) изд. "Гея Либрис" авт: проф. д-р Владимир Овчаров и колектив

Албена Петкова – Биология и ЗО на АЕ, Biology and health education, изд. BULVEST 2000  авт: О. Димитров, Михаела Кожухарова

Испански език
І чужд език            Х г, д, е клас        Ескалера 4, Издателство "Елит ВС"
Учебниците за Х клас се закупуват организирано от издателството, за да се ползва отстъпка и се доставят в училището
ІІ чужд език    Ескалера 1, Издателство "Елит ВС" (продължаване)

Английски език

Математика
Математика за 10 клас Първо равнище  изд. Архимед авт: Георги Паскалев и колектив

История
П. Нинова -  "История и цивилизация за 9 клас",  ЗП,  Изд.Просвета, авт:  Б.Гаврилов  и.колектив

География
Нина Радева – за 10 г,д,е клас География и икономика за 9 клас изд. Булвест 2000 авт. Р. Пенин и колектив
Ася Рангелова – за 10 а,б,в клас География и икономика за 9 клас изд.Просвета авт. А. Димов и колектив

Химия
Химия и ООС 9 клас ЗП  изд. Булвест 2000 авт: Марио Георгиев и колектив

Физика
Физика и астрономия за 9 клас  ЗП  изд. Булвест 2000 авт: Максим Максимов, Георгиос Христакудис

Етика и право
Л. Иванова - за 10 а,б,в клас  „ Етика и право ", изд. Минерва авт: Н. Видева и колектив

Информационни технологии

Данчо Христов - за 10 а,б,в,г,д,е Информационни технологии за 10 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив
Илияна Проданова - за 10 а,в,д,е Информационни технологии за 9 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив
Йорданка Илиева - за 10 б,г Информационни технологии за 9 клас изд. Изкуства авт: Коста Гъров и колектив

Информатика

Данчо Христов - за 10 а,б,в,г,д,е Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив
Илияна Проданова - за 10 а,в,д,е  Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив
Йорданка Илиева - за 10 б,г Информатика за 9 и 10 клас изд. Нова Звезда авт: Ивайло Иванов и колектив

Български език
за 11 а,б,в,г  Български език 11 клас  изд. "Просвета" 

Литература
за 11 а,б,в,г  Литература 11 клас  изд. "Анубис" 

Биология
А. Желязкова – за 11 г,д,е клас Биология и ЗО за 10 клас(ЗП) изд. "Гея Либрис" авт: доц. д-р Светла Евтимова и колектив

Албена Петкова – Биология  изд. Просвета  авт: Петър Попов, Василий Илиев

Испански език
І чужд език        ХІ г клас    Dele Intermedio, издателство Edelsa,
                                         A que no sabes, издателство Edelsa
                        XI д клас    Prisma B2, издателство Edinumen
                        XI е клас    Prisma C1, издателство Edinumen
ІI чужд език        Ескалера 2, Издателство "Елит ВС"
Учебниците за ІІ език се закупуват организирано от издателството, за да се ползва отстъпка и се доставят в училището

Английски език

Математика
Математика за 11 клас Първо равнище  изд. Архимед авт: Георги Паскалев и колектив

История
П. Нинова –  "История и цивилизация за 10 клас" ЗП. изд."Просвета", авт: Г.Марков и колектив

География
Нина Радева – за 11 а,б,в,г,д,е клас География и икономика за 10 клас изд.Просвета авт. А. Димов и колектив ( издание след 2012 година)

Химия
Химия и ООС 10 клас ЗП  изд. Булвест 2000 авт: Георги Нейков и колектив

Физика

Физика и астрономия за 10 клас  ЗП  изд. Булвест 2000 авт: Максим Максимов, Георгиос Христакудис

Философия

Л. Иванова - за 11 а,б,в клас  „ Философия ", изд. Анубис авт: Иван Колев и колектив

Български език
за 12 а,б,в,г,д,е  Български език 12 клас  изд. "Просвета" 

Литература
за 12 а,б,в,г,д,е  Литература 12 клас  изд. "Анубис"

Биология

Испански език
І чужд език        ХІІ г клас    Ventilador, издателство Difusión,
                        XIІ д клас    A que no sabes, издателство Edelsa
                        XIІ е клас    A que no sabes, издателство Edelsa
                                 Gente 3, издателство Difusión
ІI чужд език        Ескалера 2, Издателство "Елит ВС" (продължаване)

Английски език

Математика
Математика за 12 клас Първо равнище  изд. Архимед авт: Георги Паскалев и колектив

История
П.Нинова - "История и цивилизация за 11 клас"  ЗП,  изд."Анубис"  авт: В.Мутафчиева и колектив

География
Ася Рангелова – за 12 а,б,в,г,д,е клас География и икономика за 10 клас изд.Просвета авт. А. Димов и колектив

Химия

Физика

Етика и право

Препоръчителна литература

Произведенията, маркирани със звезда (*), са за профилирана подготовка.

Българска литература
„Български народни гатанки, пословици, поговорки и скоропоговорки“; „Български народни песни“; „Български народни приказки“; „Български предания и легенди: Христоматия“
„Българска митология и фолклор“ – Албена Георгиева
„Приказки“ – Елин Пелин
„Паркът на призраците“ – Златко Енев
„Българска народна митология: Разказана за деца“ – Лозинка Йорданова
„Хитър Петър“ – Сава Попов
„Детска фолклорна енциклопедия: том 1-4“ – Лилия Старева и др.
Чуждестранна литература
„Голяма книга на митовете и легендите“
„Старогръцки легенди и митове“ – Николай Кун
„Ромски, турски, арменски, еврейски приказки“ – Цанко Лалев
„Приказки на народите“
„Сътворението на света“ – Клод-Катрин Рагаш
„Турски народни приказки“
Българска литература
„Отечество любезно: разкази и пътеписи“ – Иван Вазов
„Под игото“ – Иван Вазов
„Стихотворения“ – Атанас Далчев
„Детска китка: антология“
„Разкази“ – Елин Пелин
„Разкази“ – Йордан Йовков
„История славянобългарска“ – Паисий Хилендарски
„Избрани творби“ – Христо Смирненски
„Поезия“ – Добри Чинтулов
Чуждестранна литература
„Огнивото“ – Ханс Кристиан Андерсен
„Славеят“ – Ханс Кристиан Андерсен
„Старогръцки легенди и митове“ – Николай Кун
„Приказка без край“ – Михаел Енде
„Басни“ – Жат дьо Лафонтен
„Автобиография“ – Бранислав Нушич
„Малкият принц“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери
„Принцът и просякът“ – Марк Твен
„Приказки“ – Оскар Уайлд
„Избрани творби“ – Христо Ботев
„Епопея на забравените: Избрани стихотворения“ – Иван Вазов
„Разкази: Пътеписи“ – Иван Вазов
„Немили–недраги“ – Иван Вазов
Разкази от Елин Пелин
„Гераците“ – Елин Пелин
Разкази от Йордан Йовков
„Бай Ганьо“ – Алеко Константинов
„До Чикаго и назад“ – Алеко Константинов
Избрани творби на Пенчо Славейков
Стихотворения на Пейо Яворов
„Потомка“ – Елисавета Багряна
„Стихии“ – Елисавета Багряна
„Кукувица“ – Елисавета Багряна*
„Песен за човека“ – Никола Вапцаров
„Прощално“ – Никола Вапцаров
„Борбата е безмилостно жестока“ – Никола Вапцаров
„В един есенен ден край шосето“ – Павел Вежинов
„Помниш ли...“ – Димчо Дебелянов
„Скрити вопли“ – Димчо Дебелянов
„Жена“ – Блага Димитрова
„Кръгозори надвесени“ – Николай Лилиев
„Светло утро“ – Николай Лилиев
„Съмна в сънните градини“ – Николай Лилиев*
„Тихата бащина стряха“ – Николай Лилиев*
„Тихият пролетен дъжд“ – Николай Лилиев
„Дамата с рентгеновите очи“ – Светослав Минков
„Есенно утро“ – Валери Петров
„За спящата принцеса“ – Валери Петров
„Така веднъж във снежната стая“ – Валери Петров
„Японски филм“ – Валери Петров
„Преди да се родя“ – Ивайло Петров
„Нежната спирала“ – Йордан Радичков
„Педя земя“ – Йордан Радичков
„Зимни вечери“ – Христо Смирненски
„Старият музикант“ – Христо Смирненски
„Цветарка“ – Христо Смирненски
„Крадецът на праскови“ – Емилиян Станев
„Дервишово семе“ – Николай Хайтов
Българска литература
„Проглас към евангелието“ – Константин-Кирил Философ
„Похвално слово за Кирил“ – Климент Охридски
„Азбучна молитва“ – Константин Преславски
„За буквите“ – Черноризец Храбър
„Шестоднев“ – Йоан Екзарх
„Богомилско евангелие: Тайната книга“ – Йоан Екзарх*
„Беседа против богомилите“ – Презвитер Козма
„Похвално слово за Евтимий“ – Григорий Цамблак*
Апокрифи: „Ходене на Богородица по мъките“
„Разкази и повести“*
Чуждестранна литература
Библия: Стар завет
Библия: Нов завет
Евангелие от Йоан
Евангелие от Матей
„Електра“ – Еврипид
„Прикованият Прометей“ – Есхил*
„Илиада“ – Омир
„Одисея“ – Омир*
„Антигона“ – Софокъл
„Едип цар“ – Софокъл
„Поезия“ – Алкей, Архилох, Пиндар, Сафо, Теогнид
Рицарски романи
Българска литература
„Криворазбраната цивилизация“ – Добри Войников
„Българи от старо време“ – Любен Каравелов
„История славянобългарска“ – Паисий Хилендарски
„Азбучна молитва“ – Константин Преславски
„Жестокостта ми се сломи“ – Петко Р. Славейков
„Изворът на белоногата“ – Петко Р. Славейков
„Не пей ми се“ – Петко Р. Славейков
„Шестоднев“ – Йоан Екзарх
„Иванко, убиецът на Асеня І“ – Васил Друмев*
„Житие и страдание грешнаго Софрония“ – Софроний Врачански*
„Поезия“ – Добри Чинтулов*
Чуждестранна литература
„Дядо Горио“ – Оноре дьо Балзак
„Декамерон“ – Джовани Бокачо
„Поезия“ – Пол Верлен
„Повести“ – Николай Гогол
„Шинел“ – Николай Гогол
„Животът и приключенията на Робинзон Крузо“ – Даниел Дефо
„Граф Монте Кристо“ – Александър Дюма
„Тартюф“ – Жан-Батист Молиер
„Бел Ами“ – Ги дьо Мопасан
„Поезия“ – Александър Пушкин
„Лирика“ – Артюр Рембо
„Дон Кихот“ – Мигел де Сервантес
„Червено и черно“ – Стендал
„Хамлет“ – Уилям Шекспир
„Дон Жуан“ – Джордж Байрон*
„Дванадесетте“ – Александър Блок*
„Цветя на злото“ – Шарл Бодлер*
„Майстора и Маргарита“ – Михаил Булгаков*
„Мъртви души“ – Николай Гогол*
„Фауст“ – Йохан Гьоте*
„Ад“ – Данте Алигиери*
„Престъпление и наказание“ – Фьодор Достоевски*
„Поезия“ – Джордж Байрон, Пърси Биш Шели, Виктор Юго, Хайнрихц Хайне*
„Куклен дом“ – Хенрих Ибсен*
„Сид“ – Пиер Корней*
„Герой на нашето време“ – Михаил Лермонтов*
„Поезия“ – Михаил Лермонтов*
„Дон Жуан“ – Жан-Батист Молиер*
„Сонети“ – Франческо Петрарка*
„Евгений Онегин“ – Александър Пушкин*
„Капитанската дъщеря“ – Александър Пушкин*
„Ана Каренина“ – Лев Толстой*
„Война и мир“ – Лев Толстой*
„Мадам Бовари“ – Гюстав Флобер*
„Книга на песните“ – Хайнрих Хайне*
„Разкази“ – Антон Чехов*
„Ромео и Жулиета“ – Уилям Шекспир*
„Разбойници“ – Фридрих Шилер*
„Парижката света Бородица“ – Виктор Юго*
„Поезия“ – Христо Ботев
„Публицистика“ – Христо Ботев
„Поезия“ – Димитър Бояджиев
„Епопея на забравените“ – Иван Вазов
„Немили-недраги“ – Иван Вазов*
„Разкази“ – Иван Вазов
„Под игото“ – Иван Вазов
„Хъшове“ – Иван Вазов*
„Чичовци“ – Иван Вазов
„Поезия“ – Димчо Дебелянов
„Легенда за разблудната царкиня“ – Димчо Дебелянов*
„Гераците“ – Елин Пелин
„Земя“ – Елин Пелин*
„Под манастирската лоза“ – Елин Пелин*
„Разкази“ – Елин Пелин
„Бай Ганьо“ – Алеко Константинов
„До Чикаго и назад“ – Алеко Константинов*
„Фейлетони“ – Алеко Константинов*
„Поезия“ – Николай Лилиев
„Епически песни“ – Пенчо Славейков
„На острова на блажените“ – Пенчо Славейков*
„Сън за щастие“ – Пенчо Славейков
„Записки по българските въстания“ – Захарий Стоянов*
„Зидари“ – Петко Ю. Тодоров*
„Змейова сватба“ – Петко Ю. Тодоров*
„Идилии“ – Петко Ю. Тодоров*
„Поезия“ – Теодор Траянов
„Поезия“ – Кирил Христов*
„В полите на Витоша“ – Пейо Яворов
„Поезия“ – Пейо Яворов
„Амазонка“ – Елисавета Багряна
„Звездата на моряка“ – Елисавета Багряна*
„Моята песен“ – Елисавета Багряна
„Сърце човешко“ – Елисавета Багряна*
„Борбата е безмилостно...“ – Никола Вапцаров
„Вяра“ – Никола Вапцаров
„История“ – Никола Вапцаров
„Моторни песни“ – Никола Вапцаров*
„Прощално“ – Никола Вапцаров
„Поезия“ – Атанас Далчев
„Фрагменти“ – Атанас Далчев*
„Поезия“ – Димчо Дебелянов
„Легенда за разблудната царкиня“ – Димчо Дебелянов*
„Осъдени души“ – Димитър Димов*
„Поручик Бенц“ – Димитър Димов*
„Тютюн“ – Димитър Димов
„Ако можеха да говорят“ – Йордан Йовков*
„Земляци“ – Йордан Йовков
„"Шибил“ – Йордан Йовков
„Снаха“ – Георги Караславов
„Поезия“ – Гео Милев
„Септември“ – Гео Милев
„Разкази“ – Светослав Минков*
„Жертвени клади“ – Асен Разцветников*
„Удавници“ – Асен Разцветников*
„Поезия“ – Христо Смирненски
„Антихрист“ – Емилиян Станев
„Цената на златото“ – Генчо Стоев
„Вампир“ – Антон Страшимиров*
„Хоро“ – Антон Страшимиров*
„Железният светилник“ – Димитър Талев
„Пролетен вятър“ – Никола Фурнаджиев*
„Сватба“ – Никола Фурнаджиев