И С Т О Р И Я

       Началото е 1903. В две сгради, взети под наем на ул. ,,Витошка'' и ,,Хан Аспарух'', представители на младата българска интелигенция създават елитната ІІ-ра мъжка гимназия. Сред първите учители са имената на Владимир Дякович - директор, д-р Герчо Марковски, д-р Цветан Радославов (автор на песента ,,Мила родино'', Андрей Протич, Стилиян Чилингиров, Боян Пенев,Михаил Арнаудов и много други.       
       В трудните военни години, които следват, училището успява да съхрани родолюбивия пламък. Голяма част от учителите и учениците на ІІ-ра мъжкагимназия заминават мобилизирани на фронта. Сред зявените имена на преподаватели през 20-те и 40-те години са поетът Емануил Попдимитров, композиторът Марин Големинов, литературният критик Георги Цанев.      
      
      От 1929 г. ІІ-ра мъжка гимназия носи името на Цар Борис ІІІ.    
    
      На 5 юни 1938 г. тържествено е положен основния камък на новото здание, а от 12 декември 1940 започват учебните занятия в него.
     
      На 21 март 1945 по решение на учителски съвет ІІ-ра софийска мъжка гимназия приема името на големия български революционер и родолюбец Георги Стойков Раковски, което носи и до днес.    
  
      Съвременната история на училището се гради на традициите в българското образование, но и на стремежа за непрекъснато усъвършенстване, модернизиране и оптимизиране на учебно-възпитателния процес. През годините 22 СОУ участва успешно в много проекти и експериментални програми на МОН. На 4 ноември 1980 училището е удостоено с отличието ,,Национален първенец''.

2  3