Годишна среща по образователните програми на Фондация „Америка за България” и „Институт за международно образование”, Ню Йорк, с участие на представител на 22 СУ „Георги Раковски”Обратно Публикувано от Системен администратор на 7.12.2016 г. в категория Събития Mежду 18ти и 20ти ноември 2016г. в гр. Пловдив се състоя годишната среща на учителите и директорите по програма „Обучение за обещаващи лидери в образованието“, спонсорирана от Фондация „Америка за България“ и администрирана от „Институт за международно образование“, Ню Йорк. Основната цел на програмата е да се работи за развитието и модернизирането на образователната система в България чрез запознаване на българските учители с най-новите педагогически методики и образователни технологии, както и с иновативни похвати за измерване на постиженията на учениците в час.

Годишната среща за 2016г. бе открита с лекциите на г-жа Рима Шор, Банк Стрийт Колидж, Ню Йорк, „Преход от изолирана към всеобща практика“ и „Създаване на безопасна, позитивна обстановка за всеобщата практика“, последвани от двупанелен практически уъркшоп „Едно преимущество, едно предизвикателство“ по предварително зададен сценарий.
В хода на срещата участниците имаха възможност да се запознаят с успехите на проектно-базираното обучение, приложен от техни колеги в различни държавни и общински училища, както и да дискутират по личния си опит и постижения в класната стая. Основен акцент беше поставен върху споделянето на добрите класни практики сред професионалната учебна общност чрез неформални, вътрешно- и външноучилищни посещения на часове от колеги, както и създаването на електронна база за размяна на успешни практики и идеи.
Изслушани бяха презентации относно възможностите, предоставящи посещенията на музей “Музейко”, гр. София, с учебна цел, както и ползите от командироване на училищен екип в BETT – световна конференция и изложение на образователни технологии в Лондон.
     Срещата завърши с оцифиалното награждаване на учителите и директорите – стипендианти на Фондация „Америка за България“ за 2015г. в триседмичния обучителен курс към Педагогическия факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк. Официална диплома за участие в обучителния курс бе връчена на г-жа Светла Балуцова, учител по английски език и литература в 22 СУ „Георги Раковски“.