Представяне на проекта „Партньорство в обучението чрез мишката“ в 22 СУ„ Г.С. Раковски“Обратно Публикувано от Системен администратор на 22.3.2018 г. в категория Новини На 15. 03. 2018 г. в  Центъра за кариерно консултиране и развитие на 22 СУ „Г. С. Раковски“ се състоя информационна презентация по проекта „Партньорство в обучението чрез мишката“ на Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“. Гости на събитието бяха д-р Ваня Кастрева, началник на РУО - София - град, както и представители на РУО – София-град и на ЦРЧР, сектор „Училищно образование“ . Екипът от десет учители, работещи по проекта, които са осъществили  мобилност в гр. Барселона, Испания и гр. Флоренция, Италия споделиха, че  повишаването на квалификацията на учителите за дигиталните технологии е част от тяхната социална адекватност, затова приемат разпространението на резултатите по този проект като своеобразна мисия. Като са имали възможността да се запознаят с най-добрите примери от практиката за преподаване, базирано на използването на различни цифрови формати и социалните медии, всеки един от участниците презентира на педагогическата аудитория най-популярните електронни платформи за колборация между ученици и учители. Създаването на екипи от учители и ученици за разработване на уроци и тестови задачи демонстрира как на практика дигиталната класна стая е модел на промяна в нагласите на субектите в образователния процес.